RADARSAT

De RADARSAT-familie telt op dit ogenblik twee operationele satellieten. De eerste, Radarsat-1, werd ontwikkeld door het Canadese Ruimtevaartagentschap (CSA) teneinde de opvolging van verandering in het klimaat en in de natuurlijke hulpbronnen van de planeet.

Radarsat-2 is het gevolg van de samenwerking tussen de Canadese overheid en de industrie. De satelliet werd ontwikkeld door het bedrijf MDA, met steun van de CSA. De verbeterde technische capaciteiten maken haar geschikter voor het monitoren van de zee en ijspakken, het beheer van natuurrampen of natuurlijke hulpbronnen.

Tot slot is de Radarsatconstellatie een missie die door de CSA werd opgezet, met als voornaamste doelstelling de continuïteit van de gegevens. Een configuratie van drie satellieten is voorzien, met voorziene lanceringen in 2014 en 2015.

hoogte: 798 km
inclinatie: 98,6 graden
baan: polair heliosynchroon
omwentelingstijd: 100,7 minuten
duur van een cyclus: 24 dagen

satelliten : RADARSAT-1 (4/11/1995 - heden)
  RADARSAT-2 (14/12/2007 – heden)


SAR Sensor (Radarsat-1)
Radarsat-1 is voorzien van een ontvanger voor synthetic aperture radar (SAR), waardoor dag en nacht data kunnen opgenomen worden, zelfs bij bewolking, rook of mist. Ze kan haar bundel vervormen en richten tot een strook van 45 tot 500 km, met een daaraan gekoppelde resolutie van 8 tot 100 m en met invalshoeken tussen 10 en 60 graden. Ze kan dus eveneens stereoscopische beelden aanleveren.

Modus
Spectrale band
Polarisatie
Resolutie
SAR-radar band C (5,3 Ghz) HH 8 m < pixel < 100m

SAR Sensor (Radarsat-2)
Radarsat-1 is eveneens voorzien van een SAR-ontvanger, maar beschikt eveneens over een reeks innovatieve technieken. Doordat radargolven zowel horizontaal (H) als verticaal (V) uitgezonden worden, kunnen producten aangeboden worden die gecopolariseerd zijn (HH, zoals Radarsat, of VV), kruiselings gepolariseerd (HV of VH), dubbel of viervoudig gepolariseerd, waardoor het onderscheid tussen oppervlakken veel duidelijker wordt. De tweezijdige kijkrichting zorgt ervoor dat de passagefrequentie gehalveerd kan worden en de strookbreedte verdubbeld. De resolutie, tot slot, is herleid tot 3 meter.

Modus
Spectrale band
Polarisatie
Resolutie
SAR-radar band C (5,405 Ghz) HH, VV, HV, VH 3 m < pixel < 100m

Mission website


Verdeler van de gegevens
: MDA (MacDonald Dettwiler) - Canada


Oilspill in Kaapstad,
South Africa
© Canadian Space Agency/Agence spatiale canadienne. Received by the Canada Centre for Remote Sensing. Processed and distributed by RADARSAT International.

Antarctica
Courtesy of NASA - Goddard Space Flight Center/Scientific
Visualization Studio - Image Received by the Canada Centre for Remote Sensing,
Processed by and provided courtesy of RADARSAT International Inc, © Canadian Space Agency