METEOSAT

In 1977 lanceerde ESA (European Space Agency) Meteosat-1, de eerste Europese meteorologische satelliet. De Meteosat-satellieten zijn geostationaire satellieten die om het half uur een nieuw beeld van een bepaald deel van de aarde kunnen leveren. De MVIRI-sensor (METEOSAT Visible and Infra-Red Imager) aan boord levert beelden die vooral gebruikt worden voor weervoorspellingen en voor het volgen van de evolutie van vorming en verplaatsing van wolken. In 1983 werd het Meteosat Operationele Programma aan EUMETSAT overgedragen. De satelliet Meteosat-7, die in 1997 werd gelanceerd, was de laatste satelliet van de reeks First Generation.

hoogte: 36 000 km
inclinatie: 0.3°
baan: geosynchroon (geostationair)

satellieten: Meteosat-7 (02/09/1997 -31/03/2017)


MVIR Sensor

Band
Bandbreedte
Resolutie
Zichtbaar (VIS) 0,45 - 1,0 µm 2,5 km
Thermisch Infrarood (IR) 10,5 - 12,5 µm 5 km
Waterdamp (WV) 5,7 - 7,1 µm 5 km


Meteosat Second Generation

Bijna 25 jaar na de lancering van de eerste Meteosat in november 1977 werd de eerste vertegenwoordiger van de nieuwe generatie van europese weersatellieten in haar baan om de aarde geplaatst. Deze satelliet, die eerst MSG-1 genoemd werd en nadien Meteosat-8, werd in operationele dienst geplaatst boven de evenaar, en heeft zodoende de job overgenomen van Meteosat-7 als belangrijkste satelliet voor de opvolging van het weer en het klimaat. De MSG satellieten staan in voor de ononderbroken monitoring waarvoor hun voorgangers gedurende de laatste kwarteeuw garant stonden, hierbij een veelheid aan essentiële gegevens leverend voor het begrijpen en modelleren van de klimaatactiviteit van onze planeet. Meteosat-8 werd opgevolgd door 3 satellieten, eveneens in beheer van Eumetsat: Meteosat-9, 10 en 11. 

hoogte: 36 000 km
inclinatie: 0.3°
baan: geosynchroon (geostationair)

satellieten : Meteosat-8 (28/08/2002 - operationeel)
  Meteosat-9 (21/12/2005 - operationeel)
  Meteosat-10 (05/07/2012 - operationeel)
  Meteosat-11 (15/07/2015 - operationeel)


De twee belangrijkste instrumenten aan boord zijn de SEVIRI en GERB radiometers.

SEVIRI (Spinning Enhanced Visible & Infrared Imager) is in staat, met intervallen van 15 minuten (tegenover 30 vergeleken met de eerste generatie), beelden te verschaffen van de door de satelliet geobserveerde hemisfeer in 12 verschillende zichtbare en infrarode golflengtes (een viervoudige stijging). Deze verrijking van het spectrum betekent een belangrijke sprong voorwaarts voor de verbetering van de digitale meteorologische modellen. Bovendien biedt de afname van 30 naar 15 minuten refreshtijd klimatologen en meteorologen de kans makkelijker de ontwikkeling van snelle fenomenen zoals onweders, sneeuwstormen of mistbanken te volgen.  Bovendien betekent een resolutie in het zichtbaar spectrum van 1 km ipv 2,5 km dat lokale fenomenen geobserveerd en gevolgd kunnen worden.

Band
Bandbreedte
VIS 0,6 0,56 - 0,71 µm
VIS 0,8 0,74 - 0,88 µm
IR 1,6 1,50 - 1,78 µm
IR 3,9 3,48 - 4,36 µm
IR 8,7 8,30 - 9,10 µm
IR 10,8 9,80 - 11,80 µm
IR 12,0 11,00 - 13,00 µm
WV 6,2 5,35 - 7,15 µm
WV 7,3 6,85 - 7,85 µm
IR 9,7 9,38 - 9,94 µm
IR 13,4 12,40 - 14,40 µm
High Res VIS,1 km : HRV 0,5 - 0,9 µm

De GERB (Geostationary Earth Radiation Budget) radiometer levert cruciale gegevens over het radiatiebudget van de aarde - de balans tussen inkomende straling van de zon en de straling die terug de ruimte ingaat.

Meteosat Third Generation
Tot slot bereidt Eumetsat in samenwerking met ESA het programma Meteosat Third Generation voor. Dit programma moet met zijn zes satellieten de toekomst van het meteorologische geostationaire data-aanbod verzekeren tot het einde van de jaren 2030.

In België gebeuren de weersvoorpellingen aan de hand van de Meteosat-beelden die het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) ontvangt en interpreteert.

Mission website

Toegang tot satellietgegevens: Eumetsat


Europe and North Africa
©2000 Eumetsat