METEOR

Het Sovjet Meteor-programma ging van start in 1969 en moest dagelijks weerbeelden voor 2/3 van de aarde en informatie verschaffen over de straalstroom en andere weerfenomenen.

De meteorologische polaire Meteor 1,2,3-satellietfamilie telde tientallen satellieten, waaronder de Meteor-3-6. Deze satelliet werd gelanceerd in 1991 en was de eerste Russische satelliet met aan boord een Amerikaans instrument, de spectrometer TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer). De laatste in de Meteorfamilie is de satteliet Meteor-M2, met aan boord 7 instrumenten voor de meteorologische en milieugerelateerde analyse en voorspellingen.

hoogte: 832 km
inclinatie: 98,7°
baan: heliosynchroon, quasi polair
omwentelingstijd: 101,45 minuten
satelliet: Meteor-M2 (08/06/2014 - operationeel
)

Mission website


Typhoon Chaba over the Philippine Sea on October 28, 2010.
Meteor-M N1 satellite sata. © Scientific Research Center Planeta