IRS-P6/Resourcesat-1 en Resourcesat-2

De IRS-satellieten (Indian Remote Sensing) zijn een grote familie aardobservatie-satellieten die worden geëxploiteerd door het Indische Ruimtevaartagentschap. De IRS P6/Resourcesat-1 en Resourcesat-2 verzekeren de voortzetting van het aanleveren van gegevens op hoge en middelhoge resolutie van de tweelingsatellieten 1C en 1D. Deze beide, respectievelijk gelanceerd in 1995 en 1997, hebben na meer dan 10 jaar dienst hun missie voltooid. Net als hun voorgangers hebben de Resourcesat satellieten een LISS-III-sensor en een breedbeeld AWiFS-sensor, maar de de panchromatische sensor werd vervangen door sensor met hoge resolutie (5,8 m) LISS-4. De hogeresolutiegegevens zijn nuttig voor toepassingen zoals stedenbouw en stedelijke kartering, terwijl gegevens van middelhoge resolutie gebruikt wordt voor het onderscheiden van vegetatie, terrestrische kartering, en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

hoogte: 816-818 km
inclinatie: 98,6 graden
baan: polair héliosynchroon
omwentelingstijd: 101 minuten
terugkeerperiode (LISS-IV en AWIFS): 5 dagen
strookbreedte: 23,9 km – 70,3 km (LISS-IV) ; 140 km (LISS-III); 740 km (AWIFS)
satellieten: IRS-P6/Resourcesat-1 (17/10/2003 – – 30/09/2013)
  Resourcesat-2 (20/04/2011– operationeel)

LISS-III-Sensor
LISS-III (Linear Imaging Self Scanning Sensor) is een optische sensor met 4 spectrale banden (groen, rood, nabij-infrarood en kortegolf-infrarood - SWIR). Hij bestrijkt een gebied van 141km breed met een resolutie van 23m in alle spectrale banden.

Banden
Spectrale band
Resolutie
2 0,52 - 0,59 µm (groen) 23 x 23 m
3 0,62 - 0,68 µm (rood) 23 x 23 m
4 0,77 - 0,86 µm (nabij IR) 23 x 23 m
8 1,55 - 1,70 µm (kortegolf-iIR - SWIR) 23 x 23 m

LISS-IV-Sensor
LISS-IV kan zowel in multispectrale modus werken, met dezelfde banden als LISS-III (met uitzondering van het SWIR), als in panchromatische modus. De resolutie is evenwel stukken beter (5,8 m). Voor Resourcesat-1 varieert de breedte van de acquisitieband van 23,9 km in multispectrale modus tot 70,3 km in panchromatische modus. Voor Resourcesat-2 is de breedte van de acquisitieband van 70 km in de twee modi. De lineaire array sensor kan aan weerszijden van het nadir tot 26 graden afwijken, waardoor stereoscopische beelden gemaakt kunnen worden.

Modus
Spectrale band
Resolutie
Panchromatisch 0,50 - 0,75 µm 5,8 x 5,8 m

Modus
Banden
Spectrale band
Resolutie
Multispectraal 2 0,52 - 0,59 µm 5,8 x 5,8 m
  3 0,62 - 0,68 µm 5,8 x 5,8 m
  4 0,77 - 0,86 µm 5,8 x 5,8 m


AWiFS-Sensor
AWiFS (Advanced Wide Field Sensor) is een optische sensor met middelhoge ruimtelijke resolutie.

Banden
Spectrale band
Resolutie
1 0,52 - 0,59 µm 56 x 56 m
2 0,62 - 0,68 µm 56 x 56 m
3 0,77 - 0,86 µm 56 x 56 m
4 1,55 - 1,70 µm 56 x 56 m

Mission website

Toegang tot satellietgegevens:

ESA Earth Online

Euromap


IRSP6 multispectraal beeld met een resolutie van 5m. Marseille, France
© 2004 ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz


IRS-P6 LISS-III beeld met een resolutie van 23m..Murray River east of Adelaide, Australia.
© 2003 ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz

IRS-1C WiFS beeld met een resolutie van 180 m.
Parts of Greece and Turkey
© 1997 ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz