ERS (European Resource Sensing)

De ERS-satellieten (European Resource Sensing) van het Europese ruimtevaartagentschap hadden als missie de aarde te observeren, en in het bijzonder de oceanen en de atmosfeer aan de hand van radartechnieken. ERS-1 is in 2000 opgehouden met werken en ERS-2 in 2011. ERS-2, die oorspronkelijk bedoeld was voor maar 3 jaar, heeft gedurende 16 jaar beelden geleverd. ERS-2 had dezelfde sensoren aan boord als ERS-1, waarvan de bekendste, SAR (Synthetic Aperture Radar), de eerste commerciële radarsensor was.  ERS 2 was uitgerust met een aanvullend instrument (GOME), waarmee atmosferische ozon opgevolgd kan worden.

hoogte: 785 km
inclinatie: 98,52 graden
baan: polair heliosynchroon
omwentelingstijd: 100 minuten
terugkeerperiode: 3 dagen
strookbreedte: 5-100 km(AMI) - 500 km (ATSR)

satellieten : ERS 1 (17/07/1991 – 10/03/2000)
  ERS 2 (21/04/1995 – 4/07/2011)

AMI-Sensor (Active Microwave Instrument)
Dit is een instrument met 2 verschillende radarsystemen: een SAR (die kan werken in beeldmodus of in "Wave Mode" om de hoogte van de golven te meten) en een Scatterometer om de wind te meten (de radar meet de windsnelheid en -richting aan het zeeoppervlak).
Omdat hun baan zo goed te controleren is (de precieze plaats van de satellieten is bekend dankzij 2 instrumenten aan boord) en omdat er 2 identieke SAR gebruikt worden, waren deze ERS-satellieten ideaal voor interferometrisch onderzoek.

AMI-SAR: SAR - beeld modus
Spectrale band: band C (5,3 Ghz)
Polarisatie: VV
Resolutie: variabel, ongeveer 20 x 15,8 m


RA-Sensor (Radar Altimeter)
Deze radarhoogtemeter werkt in de K-band (13,8 GHz) en meet de hoogte recht onder de satelliet met een resolutie van 10 m maximum. De meting gebeurt op twee manieren: "Ocean Mode" (meet de hoogte van de golven, de hoogte van het oceaanoppervlak en de windsnelheid aan de oppervlakte) en "Ice Mode" (verschaft informatie over de topografie van het oppervlak van de gebieden bedekt door ijs alsook het type ijs en de grens tussen zee en ijs).

ATSR-Sensor (Along Track Scanning Radiometer)
Deze optische sensor werkt in het infrarood en wordt gebruikt om de temperatuur van de oceaanoppervlakte te meten (Sea-Surface Temperatures - SST), maar ook die van de top van de wolken. De versie aan boord van ERS-1 had 4 banden, de ATSR in ERS-2 had 7 banden (de 3 bijkomende banden werken in het zichtbare licht).
Parallel staat er een microgolfradar (Microwave Radiometer - MWR) die werkt in 2 K-banden (23,8 en 36,5 GHz) en die de waterdampinhoud van de atmosfeer meet. Dit verhoogt de precisie van de meting van de temperatuur van het zeeoppervlak en van de hoogte (RA-sensor).

GOME-Sensor (Global Ozone Monitoring Experiment)
Deze sensor was enkel aanwezig op ERS-2 en dient om de atmosfeer te bestuderen. Men kan er ozon mee meten en ook andere gassen, aërosolen en micropartikels.

Spectrale band: 0,24 - 0,79 µm
Resolutie: 40 x 40 km max. (horizontaal), 1 km (verticaal)

 

Mission website

ERS technical site

Video 20 years of ERS: celebration

Toegang tot satellietgegevens : ESA Earth Online Data Access

 


ATSR
Ganges Delta
© CLRC/NERC/BNSC/ESA


ATSR
Nile Delta - water temperature
© CLRC/NERC/BNSC/ESA

AMI-SAR
Gibraltar
© ESA