ENVISAT

De ENVISAT-satelliet van ESA werd gelanceerd op 1 maart 2002. Iets meer dan tien jaar na zijn lancering, werd de communicatie met de satelliet verbroken en heeft ESA besloten om de missie definitief te beëindigen.

Het Envisat programma was een voortzetting van de ERS-1 en ERS-2 missies. Hij was in de eerste plaats bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

ENVISAT bevat naast instrumenten die ook reeds op de ERS-satellieten aanwezig waren (ASAR, RA-2, AATSR) een aantal nieuwe instrumenten:
GOMOS (globale monitoring van ozon dmv occultatie van sterren), MIPAS (Michelson-interferometer voor passieve atmosferische peiling) en SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography). Met het MERIS-instrument (beeldspectrometer van middelhoge resolutie) kan in 15 spectrale banden in het window 390-1040 nm (zichtbaar- nabij-IR) opgenomen worden, met een ruimtelijke resolutie van 1040 x 1200 m voor mariene toepassingen en 260 x 300 m voor kust-  en terrestrische toepassingen.

De 10 instrumenten aan boord van Envisat waren gericht op de studie van de continenten, de oceanen, de atmosfeer en ijs. De metingen van de verschillende sensoren kunnen gebruikt worden om:
• de veranderingen van het milieu en van het klimaat op aarde te bestuderen zowel op lokaal, regionaal als wereldniveau
• bij te dragen tot het beheer en de opvolging van al dan niet hernieuwbare grondstoffen
• voortzetting van metingen ten dienste van de meteorologische gemeenschap
• beter begrip verwerven van de dynamiek en de structuur van de aardkorst en het binnenste van de aarde.

De volgende parameters kunnen o.m. gemonitord worden: oceaankleur, wolkendek, terrestrische biomassa, topografie van ijsbergen, golfhoogte, vochtgehalte in de bodem, stralingsintensiteit boven aan de atmosfeer.

hoogte: 800 km
inclinatie: 98,6°
baan: heliosynchroon
omwentelingstijd: 100 min
terugkeerperiode (MERIS): 3 dagen
strookbreedte (MERIS): 1150 km
levensduur: 1/03/2002 - 9/05/2012


Mission website

Envisat technical site

Toegang tot satellietgegevens : ESA Earth Online Data Access

Access to Envisat data