EOEdu Nieuws
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
Mozaïek België
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
  Unesco expositie
  Meer weten
  Kalender
  WHP Project
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests
Aardobservatie vanuit de ruimte - Educatieve initiatieven van het Federaal wetenschapsbeleid

Een groot aantal natuurlijke en culturele sites van uitzonderlijke waarde voor de mensheid zijn aan steeds toenemende bedreigingen onderhevig. Om deze het hoofd te bieden heeft Unesco in 1972 de Overeenkomst betreffende de bescherming van het Werelderfgoed goedgekeurd. In datzelfde jaar werd tevens de eerste civiele satelliet voor aardobservatie gelanceerd. Deze vormde de eerste stap in een technologisch epos met het oog op een steeds beter begrip van en een steeds nauwlettender toezicht op de evolutie van onze planeet.
Het doel van dit project is het aantonen van het nut van teledetectie voor de cartografie, de temporele studie van het bodemgebruik en het conservatiebeleid van het Werelderfgoed, dit door toepassing op vijf toch wel bijzondere sites. De geselecteerde sites vertegenwoordigen een groot aantal verschillende natuurlijke of historisch-culturele kenmerken: het tropische regenwoud, de savanne en de mangrove enerzijds, een Europees historisch centrum en een Islamitische stad anderzijds.

Deze website werd ontwikkeld naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Conventie betreffende het Unesco Werelderfgoed en tevens van de eerste civiele aardobservatiesatelliet. De website werd voorgesteld op de conferentie Space Application for Heritage Conservation (november 2002) die werd georganiseerd door Unesco en ESA. De technische realisatie van de website gebeurde door de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent en het laboratorium SURFACES, Departement Géomatique van de Luikse Universiteit.

De website is enkel beschikbaar in het Engels.