EOEdu Nieuws
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
Mozaïek België
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests
Aardobservatie vanuit de ruimte - Educatieve initiatieven van het Federaal wetenschapsbeleid

Posters 'Boeiende wereldtransecten, gezien vanuit de ruimte'
en website 'Thema's'
Urumqi ERS2,  Assouan Landsat et  Namib Landsat

In de voetsporen van de 'grote verkenners', Marco Polo, David Livingstone, Bartolomeo Diaz :

De zijderoutes, euraziatische verbindingswegen over meer dan 7000 km sinds meer dan 2000 jaar
Dwars door Afrika, van Nijl tot Kaap
Woestijnen van de wereld

In elke poster wordt het onderwerp geïllustreerd via enerzijds een synthese-ruimtebeeld van het transect, aan de hand van lage resolutie SPOT Vegetation beelden en anderzijds via diverse types detailbeelden over plaatsen of landschappen van een bijzondere eco-geografische of cultuurhistorische waarde.

Aan de posters is een website 'Thema's' verbonden, ontwikkeld op initiatief van het Federaal wetenschapsbeleid aan de Universiteit van Luik. De site biedt vakoverschrijdende informatie aan over de thema's van de posters, te gebruiken in de lessen geografie, geschiedenis, milieukunde,…. De informatie is toegankelijk via navigatie door de site of via informatie-fiches in 4 talen (Nl., Fr., D. en Eng.) die kunnen worden opgeslaan in pdf-formaat.

De posters bieden een eerste kennismaking met meerdere soorten satellietbeelden en hun mogelijke toepassingen door de keuze van boeiende thema's en routes. De posters zijn als blikvangers opgevat (visueel aantrekkelijke beelden of thema's die een brede interesse wekken) als uitnodiging tot meer verdieping in de soorten satellietbeelden, de technologie, welke informatie eruit afgeleid kan worden. Ze kunnen van toepassing zijn in lessen geografie, milieu-educatie, duurzame ontwikkeling,….