EOEdu Nieuws
Aardobservatie in de klas
  Context
  De fiches
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
MozaÔek BelgiŽ
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests
Last update: December 19, 2017

PROBA-V kalender en ESA wenskaarten

Bestel uw (gratis) 2018 PROBA-V kalender op de Proba-VEGETATION website of download de digitale versie om ze als bureaubladachtergrond in te stellen


PROBA-V Calendar 2018

 

Op zoek naar een originele wenskaart? Kies een van de twaalf kaarten die ESA voorstelt.Imaging the Earth for a better protection

Ontdek ons nieuw filmpje De aarde in kaart brengen om ze beter te kunnen beschermen.

Dit toont hoe teledetectie kaarten helpt maken voor een gamma van toepassingen aan de hand van een aantal STEREO onderzoeksprojecten.

De video was onderdeel van de tentoonstelling "Cartographiae: Wetenschap en cultuur op het Paleis" die deze zomer plaatsvond in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Klik hier om een HD versie van deze video te bekijken

Vanop 36.000 km boven de evenaar richten geostationaire aardobservatiesatellieten hun lenzen continue op dezelfde kant van de aarde. Dichterbij, tussen 500 en 800 km hoogte, scannen polaire satellieten onze planeet in opeenvolgende banden totdat ze de gehele aarde hebben bedekt. Op amper enkele kilometers boven ons hoofd patrouilleren vliegtuigen boven het landschap, en nog dichterbij speuren drones naar de kleinste details van onze percelen.

Al deze platformen zijn uitgerust met gesofisticeerde instrumenten die een pak performanter zijn dan onze ogen. Ze zijn in staat de straling te detecteren die door het aardoppervlak wordt uitgezonden of gereflecteerd in een breed scala aan golflengtes (zichtbaar licht, infraroodlicht, microgolfstraling…). Uit de spectrale respons die op die manier verzameld wordt, kunnen we informatie halen over een immer groeiend aantal parameters die van nut zijn voor klimaatstudies. Als we deze informatie invoeren in Geografische Informatiesystemen krijgen we kaarten die onmisbare evaluatie- en waarschuwingstools zijn in tal van domeinen: landbouw, atmosferische chemie, epidemiologie, bosbouw, risicobeheer, hydrologie, meteorologie, oceanografie, stedenbouw, …

STEREO, het nationale onderzoeksprogramma voor aardobservatie van het Federaal Wetenschapsbeleid, financiert onderzoeksprojecten in teledetectie. De wetenschappelijke teams verkennen de mogelijkheden om nuttige beslissingsinformatie te onttrekken aan satelliet- of luchtbeeldmateriaal. Dit filmpje illustreert een aantal van de thema’s die door het programma worden behandeld: risicobeheer bij vulkanisme rond Goma, biotoopkartering voor Natura 2000-sites, beoordeling van de waterkwaliteit in estuaria, automatische update van bebouwde oppervlaktes in België en Sub-Saharaans Afrika, opvolging van de vegetatie op mondiale schaal, aanwezigheidswaarschijnlijkheid van ziektevectoren, opvolging van de uitbreiding van ondoordringbare oppervlakken in Brussel, monitoring van gewasgroei en oogstvoorspelling, en inschatting van de mate waarin de bevolking aan atmosferische polluenten wordt blootgesteld.

Vlaamse Wetenschapsweek 2016
van maandag 24 tot vrijdag 28 oktober

 

Tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek worden leerlingen van 10 tot 18 jaar in contact gebracht met zoveel mogelijk wetenschappers en onderzoekers en kunnen ze deelnemen aan tal van workshops en activiteiten.

Aan de hand van de vele straffe verhalen omtrent wetenschappelijke onderzoeken en inzichten van de deelnemende wetenschappers, worden de leerlingen op een boeiende en leuke manier geprikkeld, geïnspireerd en warm gemaakt om aan wetenschap te doen.

Meer informatie en inschrijvingen: http://www.wetenschapsweek.be


Happy BEarthday STEREO !

2015 markeert de dertigste verjaardag van het Belgische onderzoeksprogramma voor aardobservatie. Een lange geschiedenis die voor u in 5 minuten werd samengevat in de vorm van dit animatiefilmpje.


Klik hier om een HD versie van deze video te bekijken

Satellietbeelden geven een andere kijk op onze planeet. Maar wat kunnen dergelijke beelden ons leren? Welke informatie zit erin verscholen?Om hierop een antwoord te vinden, lanceerde België 30 jaar geleden zijn eerste nationale onderzoeksprogramma voor aardobservatie met als naam "TELSAT". Een paar wetenschappelijke pioniers ging aan de slag met satellietbeelden en onderzocht hoe ze gebruikt konden worden voor toepassingen zoals landbouw, bosbouw en stadskartering.

Tegenwoordig is aardobservatie een onmisbare tool geworden voor een heleboel toepassingen in alle domeinen van de maatschappij. België heeft een levendige teledetectiegemeenschap ontwikkeld, met een internationaal erkende expertise op het gebied van satellietaardobservatie. TELSAT werd hernoemd naar STEREO (Support to the Exploitation and Research in Earth Observation), dat intussen in zijn derde fase is.
Belgische onderzoekers en STEREO-programmabeheerders staan samen klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Het STEREO-programma wordt beheerd door de directie ‘Space Research and Applications’ van het Federaal Wetenschapsbeleid. Als je meer wil weten over de STEREO-programma's, bezoek dan onze website Belgian Earth Observation Platform en/of neem eens een kijkje op onze STEREO II-eindpublicatie.


Nieuw UNESCO-werelderfgoed dankzij Belgische technologie

Een geavanceerd geografisch informatiesysteem (GIS) verzamelde de noodzakelijke argumentatie voor de erkenning van nieuwe erfgoedsites in Calakmul (Mexico) en op de Zijderoute (Centraal-Azië).

Op de laatste UNESCO-top werden de tropische regenwouden rond de uitgestrekte Maya-site van Calakmul (Mexico) erkend als natuurlijk werelderfgoed. Hiermee treedt Calakmul toe tot het selecte kransje van sites die zich voortaan “gemengd cultureel en natuurlijk werelderfgoed” mogen noemen. Deze nieuwe erkenning dankt het aan het gebruik van een geavanceerd geografisch informatiesysteem voor erfgoed, made in Belgium.

Meer informatie: Persbericht - GIM website

Where is it?

Dankzij deze ESA-video kunnen we de wereld rond reizen en een reeks plaatsen (her)ontdekken die er door de ogen van een satelliet spectaculair uitzien. Kan jij zeggen waar ze genomen zijn?

Meer informatie: ESA

Ruimtevaart in de klas met gratis lespaketten
 

 

 

Het Nederlandse ESERO (European Space Education Resource Office) heeft een reeks van 40 lessen uitgewerkt waarmee leerlingen van het middelbaar onderwijs ruimtevaart en astronomie kunnen ontdekken.

De lessen gaan uit van drie thema's (aarde, heelal en ruimtevaart). Ze kunnen gratis gedownload worden via deze website.

Meer informatie: ESA website

Proba V: een minisatelliet om de vegetatie in het groot te zien

De kleine Belgische satelliet PROBA-V staat in de schijnwerpers

in het televisiejournaal van Eén:
Belgische satelliet klaar voor lancering (waar abusievelijk de naam “PROBA 3” wordt gebruikt)

• op de ESA-website:
Mminiatuursatelliet brengt vegetatie in kaart


 

Meer informatie over Proba V: http://proba-v.vgt.vito.be

Teams van het Stereoprogramma op televisie

Danse dans la gueule d'un volcan - la Une (RTBF)
In september 2011 volgden wetenschappers een wetenschappelijke expeditie diep in de krater van de Nyiragongo, de meest actieve vulkaan van Afrika. De leden van deze expeditie zijn onderzoekers van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en het Nationaal Natuurhistorisch Museum van Luxemburg, die het Stereo-2-project Gorisk (zie het artikel GORISK Observatie van de Virungavulkanen vanuit de ruimte) hebben uitgevoerd, en nu betrokken zijn bij het Stereo-2-project Vi-X (Bestuderen en opvolgen van de Virunga vulkanen met Tandem-X).

Zie ook: Le temple des Phoenix - Arte
Reportage valt ook online te bekijken

Het geheime licht van de planten (La llum secreta de les plantes)

De Spaanse televisie heeft een documentaire op poten gezet over het onderzoek dat door de partners van het Stereo-2-project Biohype wordt uitgevoerd inzake chlorofylfluorescentie. Planten zenden in het rode en infrarode deel van het elektromagnetische spectrum immers licht uit; door deze straling te meten, kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid CO2 die wordt opgeslagen in de terrestrische biomassa. De wetenschappers van de Universiteit van Valencia zijn betrokken bij een project van ESA dat onderzoekt of het mogelijk is deze fluorescentie te meten aan de hand van satellietdata. In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en Hasselt bestuderen ze daarnaast ook de gevolgen van luchtvervuiling, meer bepaald uitlaatgassen, op de fluorescentie van stedelijke vegetatie.

From ESA with love


Klik op het beeld om de animatie te bekijken die door ESA voor Valentijnsdag is aangeboden

ESA's 'Earth from Space' Web-TV

Ontdek elke vrijdag een satelliet-videobeeld op de nieuwe Web-TV van ESA.

Het SEOS-project in de Science Connection

Hoe kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs gesensibiliseerd worden voor het leefmilieu? Hoe kan hun belangstelling voor natuurwetenschappen worden aangewakkerd?

Waarom geen satellietbeelden van onze planeet daartoe gebruiken? Het Europees project SEOS (Science Education through Earth Observation for High Schools) heeft zich dit tot doel gesteld.

Lees het artikel

Tentoonsteling Imaging the world's forests

Ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Bos 2011 hebben het Federaal Wetenschapsbeleid, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Université catholique de Louvain gezamenlijk een reizende expositie gerealiseerd. Doel is aan te tonen hoe satellietbeelden kunnen helpen bij het beheer en behoud van de bossen op onze planeet.

Ontdek de tentoonstelling

- in het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel tot 30 juni 2012

- in het Euro Space Center in Transinne van 1 november 2011 tot 30 juni 2012

Klik hier om de volledige kalender te zien.

Meer info

Nieuwe publicaties online

GORISK Observatie van de Virungavulkanen vanuit de ruimte

Bevolkingsaantallen schatten door teledetectie
... Een uitdaging voor de ontwikkeling!


De VEGETATION-posters in Cancun op de tentoonstelling "Satellites and World Heritage Sites, Partners to Understand Climate Change"

Naar aanleiding van de VN-top over klimaatverandering die plaatsvond van 29 november tot 10 december 2010, organiseerde de UNESCO een tentoonstelling van satellietbeelden waarmee de gevolgen kunnen worden gemeten van de klimaatverandering op de werelderfgoedsites.
Die wondermooie tentoonstelling, waaraan het Belgische Wetenschapsbeleid heeft bijgedragen met het project 10 years of Imaging the Earth SPOT VEGETATION, werd in januari 2011 in de straten van verschillende Mexicaanse steden voorgesteld. Ze is bovendien beschikbaar online op de website van UNESCO.

Bezoek de tentoonstelling

Earth Observation Handbook 2010

De nieuwe editie van het Earth Observation Handbook is zonet uitgebracht en is beschikbaar online. Deze handleiding werd opgezet met de steun van ESA voor CEOS (Committee on Earth Observation Satellites) en biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van zo'n 267 missies van operationele of in de nabije toekomst geplande aardobservatiesatellieten.

Raadpleeg het Earth Observation Handbook

Stedelijke atlas

Het Europees Milieu-agentschap publiceert op zijn website de stedelijke atlas van Europa. De atlas werd ontwikkeld in het kader van het GMES-initiatief en bestaat uit een reeks kaarten op hoge resolutie, ontwikkeld op basis van duizenden beelden afkomstig van Europese satellietbeelden. Het gaat hem dus om een digitale cartografische tool die van veel nut kan zijn bij stedelijke planning.

Op dit moment worden 117 Europese steden behandeld, maar dat aantal zal tegen volgend jaar toegenomen zijn tot 300. Elke drie tot vijf jaar beoogt men een update te doen teneinde de stedelijke evolutie te kunnen volgen. De kaarten kunnen afzonderlijk gedownload worden van de website GMES Urban Atlas, of online geraadpleegd worden met behulp van de Map Viewer

De website Eduspace van ESA is vernieuwd

Eduspace, een educatief hulpmiddel dat door ESA werd opgestart in 1998, heeft een volledige facelift ondergaan: nieuwe navigatiestructuur, update en homogenisering van de inhoud in de 8 beschikbare talen.

Bezoek Eduspace

World of Change

Sinds 10 jaar biedt de site Earth Observatory van de NASA ons spannende reizen aan rond onze planeet. Door middel van een breed scala aan satellietbeelden kunnen we de verandering die ze ondergaat waarnemen en begrijpen. Ter gelegenheid van dit jubileum illustreert een nieuw dossier met behulp van geselecteerde beelden een aantal belangrijke wijzigingen in het afgelopen decennium.


Het gat in de ozonlaag op zijn maximum in 1979 en 2008

Ontdek de site World of Change

10 Years of Imaging the Earth - De wereld in posters


Klik op het beeld voor meer info

A World of Images

De inleidingsmodule van het educatieve project SEOS (Science Education for Earth Observation for High Schools) die ontwikkeld werd door het Federaal Wetenschapsbeleid is vanaf nu online beschikbaar voor iedereen.

Dit project is het resultaat van de samenwerking van Europese universiteiten, organisaties en middelbare scholen. Het initiatief heeft als doel 15 online leermodules te ontwikkelen die gericht zijn op de tweede graad van het secundair onderwijs en die het makkelijker moeten maken aardobservatie via satelliet te integreren in het wetenschapsonderwijs.

"A World of Images" is een visuele uitnodiging om het gehele project te leren kennen. Leerkrachten die de draftversie van de module in de klas willen testen en zo willen deelnemen aan de verbetering van het project kunnen contact opnemen met Caroline Dandois (dand@belspo.be).
Tijdens 2009 zullen de modules in het Nederlands en in andere Europese talen beschikbaar zijn.

Leermodules te zien : www.seos-project.eu/modules/
Meer informatie over SEOS : www.seos-project.eu

CLIMATE TRACKERS, de klimaatverandering verteld door de dieren

Aanstaande 10 maart 2008 lanceert het WWF-België CLIMATE TRACKERS, een Europese campagne ter bestrijding van de klimaatverandering. Die campagne is het resultaat van een project dat werd gefinancierd door de Europese commissie en waar ook het Federaal Wetenschapsbeleid aan heeft deelgenomen, samen met de ESA en de ULB. Het project heeft geleid tot de realisatie van 35 televisieclips en een website. In elk van die 35 clips getuigt een dier van de reeds zichtbare klimaatverandering in zijn omgeving, en nodigt het de kijker uit actie te ondernemen om zijn CO2-uitstoot te verminderen. De clips werden ter beschikking gesteld van de verschillende televisiestations, maar zullen zeer binnenkort eveneens op de website bekeken kunnen worden. Deze interactieve site stelt concrete acties voor om de impact van iedereen op het klimaat te verminderen. Een rekenmachine wordt ter beschikking gesteld van eenieder die zijn CO2-uitstoot wil berekenen. Elke bezoeker wordt uitgenodigd om op een aantal vragen te antwoorden, en om engagementen aan te gaan om zijn individueel effect op het klimaat te verminderen. Alle genomen engagementen worden op de site opgetekend.

 

Meer info
Climate Trackers op Youtube
Perscommuniqué
www.climatetrackers.net

Climate Trackers op TV5monde

 

 

 

 

Meteorologie en satellietbeelden

Twee nummers van het magazine van de European Research Area (beschikbaar in het Engels, Frans en Duits), dat de nieuwe naam Research*eu heeft meegekregen, zijn vanaf nu beschikbaar.

Het eerste, een nummer dat "The Earth as a Work of Art !" is gedoopt, biedt ons een reeks uitermate interessante artikelen over teledetectie. Een uitneembare bijlage herneemt een collectie van zeer mooie satellietbeelden van de expositie "Kunstwerk Erde", die voorgesteld werd in Brussel in het voorjaar van 2007. Die bijlage valt niet te downloaden, maar u kan de gedrukte versie gratis bestellen via de website.

Het tweede nummer, dat van januari 2008, bevat een speciaal dossier over Meteorologie.

Meer informatie

"Onder het oog van satellieten" - Aardobservatie en teledetectie

Een nagelnieuwe pedagogische kit gerealiseerd door de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) voor de leraars van het secundair. De kit omvat 11 dossiers die van satellietbeelden zijn voorzien, en die het mogelijk maken om in de klas de volgende onderwerpen aan te snijden:

 • de aardobservatiesatellieten
 • de aardbol
 • de mens op de aarde
 • Afrika, Azië, Europa
 • flora en fauna
 • water
 • vulkanisme
 • overstromingen
 • satellietbeelden en hun kleuren.

De kit is momenteel beschikbaar in het Frans en het Engels. De vertaling naar andere talen, en in het bijzonder Nederlands, is voorzien. De leraars kunnen er gratis exemplaren van bekomen voor de hele klas door een aanvraag op te sturen naar esero@planétarium.be

"Planeet Aarde: plaatsen gezien vanuit de ruimte", website van de UNESCO-expositie

De expositie "Planet Earth: from Space to Place" was georganiseerd in het kader van de 34ste generale Conferentie van de UNESCO om de acties van de organisatie te verhelderen die gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

De expositie zelf is uiteindelijk niet open voor het publiek.

Meer info

ESA beelden te gast bij Google Earth

De populaire gratis tool Google Earth verrijkt de geboden informatie naar zijn gebruikers toe: nu is ook een door ESA gecreëerde laag gegevens toegankelijk die toelaat meer dan 130 nieuwe satellietbeelden te bekijken van natuurlijke en antropogene sites. Deze beelden betekenen dus een extra informatiebron naast de reeds bestaande lagen van andere leveranciers zoals National Geographic Magazine, Discovery Networks en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

Toegang tot de ESA beelden krijg je door te klikken op het item "Featured content" in het menu "Practical Information" van de zijbalk van Google Earth en vervolgens te klikken op het ESA icoon.

Meer info

Kaarten van de Democratische Republiek Congo

Met steun van Federaal Wetenschapsbeleid heeft de onderzoekseenheid 'environnemétrie et géomatique' van de Katholieke Universiteit van Louvain-la-neuve samen met de Universiteit Gent en enkele lokale partners het volledige territorium van Congo, met inbegrip van de vijf tot het Unesco Werelderfgoed behorende nationale parken, in kaart gebracht. Dit huzarenstukje werd gerealiseerd in het kader van het project "SYstème de Gestion de l’Information sur les Aires Protégées" (SYGIAP). Het vult de cartografische leemte van een bijzonder soortrijk land waarvan niet minder dan 10% van de oppervlakte geklasseerd is als beschermd gebied. Drie kaarten werden gepubliceerd, maar zijn tevens in volle resolutie beschikbaar op de website van de onderzoekseenheid:

 • de algemene kaart, op schaal 1:2.000.000;
 • de bodemgebruikskaart, op schaal 1:3.000.000 (met een zeer gedetailleerde bijhorende uitleg) als resultaat van een spectrale en temporele analyse van 366 VEGETATION beelden genomen gedurende het jaar 2000;
 • de kaart van de werelderfgoedsites en de beschermde gebieden, op schaal 1:2.000.000 die de grenzen van de parken en reservaten van de DRC toont op een algemene achtergrond met de bedoeling te informeren over en te sensibiliseren voor het natuurlijk patrimonium van het land.

De eerste twee zijn te koop op de website i6doc of in de boekhandel op bestelling (met behulp van de nummers ISBN 2-87463-019-5 en ISBN 2-87463-016-0).
De derde kaart kan u bekomen bij

Unité de recherche en environnemétrie et géomatique (UCL)
Place Croix du Sud 2 Bte 16
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: 010 47 36 81 - secretaire@enge.ucl.ac.be.
De kaart wordt niet opgestuurd per post.

Meer info

Speel met de Europese hoofdsteden


Klik op het beeld

1st september 2006

One Planet Many People: Atlas of Our Changing Environment

Deze atlas is het resultaat van een samenwerking tussen het VN milieuprogramma en verscheidene organisaties zoals het US Geological Survey (federaal agentschap voor topografische informatie van de VS) en de NASA.

De atlas belicht tal van, dikwijls nefaste, drastische veranderingen die onze planeet de afgelopen decennia heeft ondergaan. Met behulp van historische en hedendaagse satellietbeelden snijdt dit werkboek diverse interessante thema's aan: ontbossing, stadsuitbreiding, terugtrekking van de gletsjers, milieuschade door mijnexploitatie en aquacultuur, verdroging van meren,...

De atlas werd gerealiseerd ter gelegenheid van de wereldwijde dag van het milieu die door de Verenigde Naties wordt gevierd op 5 juni om de milieuproblematiek aan te kaarten en de politieke wil en interesse aan te wakkeren.

De atlas is te koop op de website Earth Print, maar kan tevens worden gedownload op de website van UNEP.

Meer info over UNEP (United Nations Environment Programme)

Meer info over de wereldwijde dag van het milieu

Around the World in 80 Images

Ontwikkeld door ESA ter gelegenheid van de honderste verjaardag van het overlijden van Jules Verne. Met de cd-rom herbeleef je de reis van Phileas Fogg dankzij mooie beelden genomen door de satelliet Envisat. Vrij navigeren over de wereld is tevens mogelijk, alsook zoeken per land. De cd-rom wordt gratis verstuurd op eenvoudige aanvraag.

ESA Online ressources

Ontdek hoe uw gemeente er uit ziet gezien door het oog van een satelliet die 700 km boven de Aarde cirkelt... En hoe u deze gegevens kan gebruiken met BEO Interactief, het programma om satellietbeelden te bewerken dat op de gratis CD-rom Belgian Earth Observation terug te vinden is: Landsat 7 mozaïek België

Juni 20005

Ruimte voor experimenten

Met dit werkboek en de begeleidende korte film wil het Federaal Wetenschapsbeleid de jeugd warm maken voor wetenschap. Het boek geeft uitleg bij de verschillende experimenten die de astronaut Frank De Winne heeft uitgevoerd in gewichtloze toestand tijdens de Odissea missie.

Volgende onderworpen worden nader toegelicht: zwaartekracht en gewichtloosheid, het zonnestelsel, satellieten, het gedrag van een waterdruppel in gewichtloosheid, de drie bewegingswetten van Isaac Newton, hoe vliegt een vliegtuigje in gewichtloosheid en wat is de invloed van de zwaartekracht op ons lichaam.

De leerkrachten die dat wensen kunnen een exemplaar van "Ruimte voor experimenten" bekomen op eenvoudige vraag aan Elke Delvoye. Gelieve hierbij te vermelden of u DVD of VHS wil, alsook de adresgegevens van de school.

Educatieve DVD "Newton in Space"

Deze DVD is de eerste in een reeks die door ESA wordt verwezenlijkt om fundamentele wetenschappelijke principes op begrijpelijke wijze uit te leggen aan jongeren van 12 tot 18 jaar. De lessen over de wetten van Newton werden gefilmd aan boord van het Internationale Ruimtestation door de astronauten Pedro Duque en Alexandre Kaleri en door middelbare-scholieren op Aarde.

De DVD werd ontworpen voor collectief gebruik in schoolverband en wordt geleverd in een diplomatenkoffertje met een gids voor de leerkracht, documentatie over het Internationale Ruimtestation (ISS), multidisciplinaire opdrachten voor in de klas, beschikbare weblinks en een bibliografie.

De leerkrachten of scholen van de ESA-lidstaten kunnen een exemplaar van de DVD (beschikbaar in twaalf Europese talen) aanvragen door het formulier op de educatieve website van ESA in te vullen.

Meer info

ISS-lespakket

Vanaf de herfst heeft ESA een nieuw lespakket beschikbaar voor belangstellende leraren in alle 15 ESA-lidstaten. Het lespakket is bestemd voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. In vijf hoofdstukken worden verschillende aspecten van het ISS besproken, zoals: wat is het ISS precies, hoe is het gebouwd, hoe leeft en werkt men aan boord en hoe zullen toekomstige vluchten eruit zien. Het pakket bevat bovendien themagebonden, interdisciplinaire oefeningen, een leidraad voor de leraar, een woordenlijst, presentatiesheets in kleur en een CD.
U kunt als leraar nu al een gratis pakket reserveren én kans maken op de mogelijkheid dat uw school als gastheer mag optreden voor een van de evenementen ter introductie van het lespakket.

Meer info

Gratis ontlenen videomateriaal - Een dienst van CNES-Diffusion

Het franse Nationale Centrum voor Ruimteonderzoek (CNES) stelt een reeks korte films op VHS ter beschikking. De films kunnen gratis ontleend worden (voor institutioneel gebruik). Aanvragen worden verzonden naar :

Vidéothèque du Cnes: presse@cnes.fr

Catalogus van beschikbare video's (in het Frans)