EOEdu Nieuws
  Aanbod
  Beeldselectie
  Beeldarchief
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
MozaÔek BelgiŽ
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests


Teledetectie en Landbouw


Bron: VITO

De drones gaan er patat tegenaan!
Een van de projecten die door het nieuwe nationale aardobservatieprogramma STEREO III worden gefinancierd buigt zich over de Belgische aardappelsector, die al enkele jaren aan een spectaculaire opmars bezig is. Ons klein landje is namelijk een van de grootste exporteurs van bevroren aardappelproducten geworden op aarde. Om een duurbare toename van de productie te verzekeren, wil het project iPot een tool ontwikkelen waarmee oogsten en logistiek beter kunnen worden gepland. Voor elk veld zullen het ontwikkelingsstadium van de plant, de oogstdatum en het risico op productie- of kwaliteitsverlies kunnen worden geëvalueerd, dankzij de combinatie van een hele reeks gegevens (bijvoorbeeld temperatuur, neerslag, bodemvochtigheid). De gegevens zullen van verschillende plaatsen komen: waarnemingen aan de grond, in de lucht dmv drones en vanuit de ruimte dmv satellieten. Het beeld hierboven van een aardappelveld in Postel werd gemaakt door een drone met een hyperspectrale sensor en toont aan dat drones zaken zien die onzichtbaar zijn voor onze ogen…. Het gaat om een combinatie van banden in het nabij-infrarood (820 nm), rood (660 nm) en groen (550 nm), waarbij groen wijst op naakte bodems, en roze op dichte vegetatie

STEREO II, het nationale onderzoeksprogramma inzake aardobservatie, loopt dit jaar ten einde. Gedurende acht jaar heeft een honderdtal onderzoeksgroepen meer dan 60 onderzoeken uitgevoerd die tal van thema’s belichtten. Een eindpublicatie van het programma zal een overzicht geven van de gefinancierde projecten, gehergroepeerd naar thema. Elke maand zullen we op deze website een van de themahoofdstukken publiceren.

Ontdek vandaag de bijdrage van teledetectie tot de landbouwsector, met de projecten GLOBAM, EVA-3M, ADASCIS, MOCA, SOC-3D, SENSAR et HYPERMX.

Download het onderdeel "Focus op de landbouwsector"

Focus op de landouwsector

Meer informatie over de projecten (Belgian Earth Observation Platform):

GLOBAM: Global Agricultural Monitoring systems by integration of earth observation and modelling techniques

EVA-3M: Evapotranspiration: Monitoring at high resolution with MSG and Moderate resolution satellites

ADASCIS: Earth Observation to support Agricultural Damages Assessment System in Crop Insurance Schemes

MOCA: MOnitoring soil organic CArbon in croplands using Imaging Spectroscopy

SOC-3D: Three dimensional soil organic carbon monitoring using VNIR reflectance spectroscopic techniques

SENSAR: Improvement of remote sensing products for soil moisture using ground-penetrating radar

HYPERMX: Hyperspectral-hyperspatial data fusion and unmixing techniques to tackle the spectral-spatial resolution trade-off

Persbericht iPot

 

Zie ook

SEOS (Science Education through Earth Observation for High Schools) project:

World of images - SEOS
Tutorial Teledetectie en GIS in de landbouw

 

Artikels De wereld in posters:

Afrika: Voedselzekerheid

Noord-Amerika: Genetisch gemanipuleerde gewassen

Zuid-Amerika: Biobrandstoffen en het regenwoud

 

Toepassingen sectie:

Duurzaam grazen de koeien

Een totaalzicht op percelen

Radar en gewassen

Landbouwsubsidies

Oogstvoorspelling

Last update: February 15, 2016