EOEdu Nieuws
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
Mozaïek België
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests
Aardobservatie vanuit de ruimte - Educatieve initiatieven van het Federaal wetenschapsbeleid

Poster 'Belgian Cities seen from space'
en website 'City promotion'

Context
Steden vanuit de ruimte

Context

Om het gebruik van satellietbeelden te valoriseren, in het bijzonder beelden van een nieuwe generatie satellieten die uitgerust zijn met sensoren met een zeer hoge ruimtelijke resolutie (van 4 tot 1 m), heeft het Federaal wetenschapsbeleid de poster 'Belgian cities seen from space' uitgegeven. Die poster, een realisatie van het Laboratoire Surfaces van de universiteit van Luik (ULg), toont kleurechte Ikonos beelden met een resolutie van 1 m van Brussel, Luik en Gent. Hij past in het project 'City promotion', een website ter promotie van voornoemde drie steden met behulp van satellietbeelden.

Gebruik van satellietbeelden met een zeer hoge ruimtelijke resolutie
Met het derde millennium van onze tijdrekening breekt een nieuw tijdperk aan voor aardobservatie. De jongste generatie satellieten die zijn uitgerust met sensoren met een zeer hoge ruimtelijke resolutie - van 4 tot 1 m - biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van teledetectie, dankzij de beelden met een kwaliteit die degene van luchtfoto's benadert. De voordelen van die beelden zijn legio: frequente beeldname - het aantal operationele satellieten blijft stijgen -, digitale registratie waarvan de geografische informatiesystemen rechtstreeks gebruik van maken, omvang van de oppervlakte die door één enkele opname wordt bestreken enz. Het gebruik van beelden met een zeer hoge ruimtelijke resolutie speelt thans een hoofdrol in de volgende domeinen: ruimtelijke ordening, stadsplanning, geomarketing, evaluatie van de risico's en de schade ten bate van de verzekeringsmaatschappijen enz. Dankzij de ruimtelijke resolutie van 1 m, maakt Ikonos de publicatie van beelden op schaal 1/3 000 mogelijk zoals voor de poster. Ter aanvulling op de informatie afkomstig uit kanalen in het zichtbare gedeelte van het spectrum, biedt het nabije infraroodkanaal nuttige gegevens voor de follow-up van gewassen. De beelden op de poster zijn het resultaat van een samensmelting van de drie kanalen van het zichtbare gedeelte van het spectrum op 4 m en het panchromatische zwart-wit kanaal op 1 m. Het resultaat is een kleurecht beeld op 1 m.