EOEdu Nieuws
  Aanbod
  Beeldselectie
  Werelddag voor de oceanen
  Dag van de aarde
  Record op beide polen
  Sentinel-2B
  Terugblik op 2016
  Wereldmilieudag
  Sentinel-3A, blik op de oceanen
  Polio uit te roeien
  Post-COP 21
  Beeldarchief
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
MozaÔek BelgiŽ
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests
     

Sentinel-3A, blik op de oceanen

Op 16 februari werd de Sentinel-3A-satelliet de ruimte in geschoten met een Rockot-raket vanaf de Russische kosmodroom Plesetsk. Amper anderhalf uur later bevond het toestel – 3,7 m lang en 1.150 kg zwaar – zich al op 817 km hoogte in een baan om de aarde, met een verbluffende snelheid van 28.000 km/u.


Twee weken na zijn lancering stuurt Sentinel-3A al de eerste beelden door. Dit exemplaar toont het Iberische schiereiland
en een deel van Noord-Afrika. Het werd opgenomen door het OLCI-instrument (Ocean and Land Colour Instrument), een sensor
die in 21 spectrale banden werkt met een resolutie van 300 m en een strookbreedte van 1270 km. Vooral opvallend zijn de
turkooizen wervelingen langsheen de Marokkaanse en Spaanse kust, die wijzen op de aanwezigheid van sediment en plankton.
Klik op het beeld om het in volledige resolutie te zien.© Copernicus data (2016)

Sentinel-3A is de derde in een constellatie van een tiental satellieten die door het Europese Copernicusprogramma  worden voorzien met het oog op een observatie- en toezichtsysteem voor het milieu van onze planeet. De satellietgegevens worden aangevuld met een groot aantal metingen te land, ter zee en in de lucht die door de lidstaten van de Europese Unie worden aangereikt.

Deze stroom aan gegevens wordt vrij en gratis ter beschikking gesteld aan iedereen: wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers, burgers, … Copernicus zorgt er daarnaast ook voor dat al die gegevens worden verwerkt tot informatie met toegevoegde waarde. Ze hanteren hiervoor een reeks diensten die beantwoorden aan de behoeften van Europese gebruikers in heel diverse werkvelden: voedselzekerheid, aanpassing aan klimaatverandering, rampenbeheer, …

De eerste satellieten van de Sentinel-familie werden respectievelijk in april 2014 en juni 2015 gelanceerd. Sentinel 1A heeft een radarinstrument aan boord dat speciaal is ontworpen voor het monitoren van ijs, vulkanische activiteit en maritiem transport, en ook een belangrijke meerwaarde moet betekenen in noodsituaties (overstromingen, olielekken, …). De multispectrale imager aan boord van Sentinel 2A levert dan weer hoge-resolutie-data voor de continue opvolging van de vegetatie (landbouw, bosbouw) en landgebruikveranderingen, in het bijzonder bij een ramp.

De jongste telg, Sentinel-3A, is gewijd aan de oceanen. De nuttige lading van de satelliet bestaat uit 4 instrumenten waarmee op quasi dagelijks het hele met water bedekte aardoppervlak kan worden geobserveerd, en dit uit elke hoek: zeespiegelniveau, ijsdikte, temperatuur van het zeeoppervlak, oceaanstromen, waterkleur, …

Deze gedetailleerde cartografie van de oceanen is essentieel voor een dieper inzicht in de gezondheid van onze planeet. De oceanen en zeeën bedekken 71% van haar totale oppervlak, en spelen een cruciale rol in de regulering van het klimaat. Het zijn gigantische thermische regelaars: ze stockeren overtollige warmte op één plaats en laten die op andere plekken op aarde weer vrij. Ze kunnen atmosferische CO2 opslaan, en zijn op die manier krachtige dempers van het broeikaseffect. De oceanen vormen in feite de motor van globale systemen die essentieel zijn voor het leven op aarde: regenwater komt vooral van evaporatie van de oceanen, en oceanisch plankton produceert via fotosynthese meer dan 50% van de zuurstof die we inademen.


Sentinel-3 for ocean © ESA

Om op een ludieke manier inzicht te verwerven in de belangrijke rol van de oceanen en het nut van de Sentinel-3A-gegevens, klik hierboven en speel het filmpje dat op de ESA-website werd gepost.

Meer informatie:
Copernicus – Europe’s Eyes on Earth
ESA’s Sentinel satellites
Sentinel-2: an introduction
Toegang tot Sentinel-data (een bericht hierover wordt binnenkort op BEOP gepubliceerd)

 

 

Zie ook

SEOS (Science Education through Earth Observation for High Schools) project:


Algenbloei


Kustzones


Opwelling langs de kusten


OlielozingenOceaanstromen

 

Artikels De wereld in posters:

Azië: Kwetsbare kusten

Europa: Zeevervuiling

Oceanië: Bedreigde eilanden

 

Toepassingen sectie:

De kleuren van de zee

De veelkleurige Noordzee

Transport van sedimenten

Bescherming van kustzones

 

Last update: March 3, 2016