EOEdu Nieuws
  Aanbod
  Beeldselectie
  Beeldarchief
Aardobservatie in de klas
CDRom BEO
City promotion
Edusat
Spel en poster Europa
MozaÔek BelgiŽ
Oefeningenbladen
Satellite launch table
SEOS A world of images
Stereo II
Wedstrijd Eduproba
Wereldtransecten
World Heritage
10 jaren SPOT VEGETATION
World's forests

Last update: September 28, 2004

Waterreserves en vluchtelingenkampen

Sinds het begin van de crisis te Darfour, een Soedanees gebied grenzend aan Tsjaad, hebben reeds 190.000 personen de grens overgestoken en zich verzameld in het Oost-Tsjaadse woestijngebied. In maart heeft het UNHCR (Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties) de hulp ingeroepen van UNOSAT (een consortium zonder winstoogmerk dat van satellietbeelden afgeleide geografische informatieproducten levert aan de agentschappen van de Verenigde Naties alsook aan de internationale humanitaire gemeenschap) om de ondergrondse waterreserves te inventariseren en de beste plaatsen voor het opstellen van nieuwe kampen in de regio aan te duiden.

Er werden met behulp van satellietbeelden kaarten opgesteld van potentiŽle waterreserves. Veldwerk bevestigde naderhand het bestaan van deze waterreserves.

De kaarten worden bekomen door synthese van verschillende door satellieten verschafte resultaten en van een digitaal terreinmodel (DEM) afkomstig van de Space Shuttle topografische radarmissie (SRTM):

  • de multispectrale, optische Landsatbeelden (NASA) bieden een eerste algemeen overzicht van het gebied, van de vegetatie, van de oppervlaktewateren en van de geologie;
  • de ERS radarbeelden (ESA) geven informatie over de topografie van het terrein (met inbegrip van de belangrijkste geologische structuren zoals breuken, verzakkingen en oude drainagekanalen);
  • de Japanse JERS-1 radarbeelden maken het mogelijk, dankzij een radarsignaal met grotere golflengte, dieper onder de oppervlakte te meten en zodoende een indicatie voor de aanwezigheid van water te verkrijgen.


Credits: UNHCR/UNOSAT/RTF 2004

Door deze ondergrondse en terreininformatie te verzamelen (ERS ziet tot een diepte van ongeveer 50 cm en JERS-1 gaat tot een maximum van 20 meter), beschikt men over een soort dwarsmodel van het studiegebied.

De aldus opgestelde kaarten kunnen dienen om de meest geschikte plaatsen te localiseren voor het opstellen van nieuwe kampen. Dat wil zeggen in de nabijheid van waterreserves, nabij transportwegen, op een droge bodem en met een gunstige topografie.

Meer info