Earth Observation News
Beeldcatalogi
Duurzame ontwikkeling
Educatief
Fun
GIS en kartografie
Global change
Kids
Musea/Centra
Organisaties
Publicaties
  Publicaties Belspo
  Tijdschriften
Radar
Ruimtevaart
Satellieten
Toepassingen
Weer
Last update: April 4, 2017

Publicaties van het Federaal Wetenschapsbeleid

 

Science Connection

Science Connection is een gratis magazine dat uitgebracht wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid. Vijf maal per jaar gaat het langs de wetenschappelijke actualiteit in al zijn facetten. Om je gratis te abonneren hoef je slechts het online formulier in te vullen of een aanvraag in te dienen bij scienceconnection@belspo.be. Nummers die online beschikbaar zijn.

 

VEGETATION : De groene planeet, 10 jaar in het vizier10 ans au chevet de la « planète verte »

Een speciaal nummer van de Space Connection ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het VEGETATION-systeem. Context: 10 Years of Imaging the Earth -
Publicatie downloaden (PDF 1 MB).

 

Onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie "STEREO 1" : afstand nemen voor een beter begrip

Deze publicatie, die fraai geïllustreerd werd en bestemd is voor zowel het grote publiek als de wetenschappelijke gemeenschap, verklaart wat het Belgische onderzoeksprogramma inzake aardobservatie behelst, en geeft de lezer de kans de projecten te ontdekken die in het kader van het project werden uitgevoerd (2008). Downloaden (PDF 1.8MB)- Bestellen.

 

Aardobservatie in de klas : Demonstratiefiches over het nut van teledetectie in de wetenschappelijke schoolvakken

Publicatie van het Federaal Wetenschapsbeleid bestemd voor het hoger middelbaar onderwijs (2007). Context en fiches te downloaden - Bestellen

 

Educatie voor duurzame ontwikkeling - Waarom? Hoe?: Methodologische gids voor de leraar

Publicatie van het Federaal Wetenschapsbeleid bestemd voor leerkrachten van het middelbaar onderwijs (2006). Ddownloaden (PDF: 8.79 MB - 103 pagina's) - Bestellen

 

Duurzame ontwikkeling: je eerste stappen (het lager secundair onderwijs als doelgroep)

Publicatie van het Federaal Wetenschapsbeleid bestemd voor het lager middelbaar onderwijs (2002). Downloaden - Bestellen

Duurzame ontwikkeling: eerst begrijpen, dan handelen (het hoger secundair onderwijs als doelgroep)

Publicatie van het Federaal Wetenschapsbeleid bestemd voor het hoger middelbaar onderwijs (2002). Downloaden - Bestellen

Deze bestanden valoriseren de resultaten van het onderzoeksprogramma “Hefbomen voor duurzaam ontwikkelingsbeleid”. Ze tonen de diversiteit aan thema’s die gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling, bieden inzicht in de complexiteit van actuele problemen, en overwegen oplossingspistes die door verschillende actoren uitgevoerd kunnen worden. Ze kunnen gebruikt worden als lesmateriaal of als klasopdrachten.

 

Ruimte voor experimenten

Met dit werkboek en de begeleidende korte film wil het Federaal Wetenschapsbeleid de jeugd warm maken voor wetenschap. Het boek geeft uitleg bij de verschillende experimenten die de astronaut Frank De Winne heeft uitgevoerd in gewichtloze toestand tijdens de Odissea missie. Volgende onderworpen worden nader toegelicht: zwaartekracht en gewichtloosheid, het zonnestelsel, satellieten, het gedrag van een waterdruppel in gewichtloosheid, de drie bewegingswetten van Isaac Newton, hoe vliegt een vliegtuigje in gewichtloosheid en wat is de invloed van de zwaartekracht op ons lichaam. Gratis beschikbaar op eenvoudige vraag aan de EODesk.

 

CD-Rom BEO, 'Belgian Earth Observation'

BEO cd-rom, ‘Belgian Earth Observation’

Interactief gebruiksmiddel bestemd voor leerlingen van het middelbaar onderwijs en het grote publiek. Het is samengesteld uit een ecyclopediedeel (basisprincipes van teledetectie, de belangrijkste sattelieten en sensoren, toepassingen, woordenlijst) en een interactief deel in de vorm van een beeldverwerkingsprogramma, aan de hand waarvan de gebruiker zich vertrouwd kan maken met verschillende behandelingstechnieken voor satellietbeelden (2000). Meer informatie