Earth Observation News
Beeldcatalogi
Duurzame ontwikkeling
Educatief
Fun
GIS en kartografie
Global change
Kids
Musea/Centra
Organisaties
Publicaties
Radar
Ruimtevaart
Satellieten
Toepassingen
  Archeologie
  Bossen
  Geologie
  Humanitair/Gezondheid
  Landbouw
  Landgebruik
  Marine milieus
  Milieurisico's
  Milieu/VEGETATION
Weer
Last update: February 11, 2016
Belgian Earth Observation Platform
Het Belgisch Aardobservatieplatform, voorheen de "Telsat Guide", omvat een omschrijvende pagina van alle projecten die gerealiseerd werden in het kader van de activiteiten van het Federaal Wetenschapsbeleid. Ze kunnen volgens verschillende criteria worden opgezocht, onder meer volgens toepassingsdomein.
 
Aster Toepassingen
Een snel overzicht van de verschillende toepassingen van de Aster-sensor aan boord van de satelliet Terra. Bekijk tevens de thematisch geklasseerde beeldgalerij .
 
Aardobservatie website van Nederland
 
Applications Spot 5
 
Earth Observation Applications - ESA
> Het deel Toepassingen van de ESA site toont verschillende aspecten van het gebruik van satellietbeelden.
 
Earth Observatory
Earth Observatory, een site ontwikkeld door de NASA, verschaft gegevens over klimaat en global change (ozon, UV-straling ).
 
ESA's Observing the Earth Portal
 
Radarsat Ressources
 
Remote Sensing and GIS in support of World Heritage Conservation
Deze website die gerealiseerd werd met de steun van Federaal Wetenschapsbeleid beoogt de bruikbaarheid van teledetectie ten behoeve van de cartografie, de studie van veranderingen in landgebruik en het beheer en de conservatie van het Werelderfgoed aan te tonen door toepassing op vijf verschillende sites.
 
Satelliettoepassingen - Netherlands Space Office
 
U.S. Geological Survey
De site van US Geological Survey biedt een resem aan informatie over de volgende onderwerpen: natuurlijke rijkdommen, natuurrampen, milieu-informatiebeheer.