Teledetectie
Dataverwerving
Beeldverwerking
  Kleurencomposieten
  Geometrische correcties
  Radiometrische correcties
  Contrastverbetering
  Filters
  Classificatie
  Visuele interpretatie
  Post-classificatie
  Indices
  Hoofdcomponentenanalyse
  Beeldcombinatie
  Satellietbeeldkaarten
  Combinatie van beelden en andere informatie: DEM en DTM
Radar
GIS
 
De satellietbeeldkaart
 
…of goed op weg

De gebruikelijke procedure voor productie van kaarten steunt op de interpretatie van luchtfoto's of satellietbeelden om de aard en de plaats van de voorwerpen te bepalen die op de kaart moeten voorkomen. De teledetectiegegevens worden gebruikt voor de voorbereiding van de kaart, maar ze komen er niet op voor.

Sedert enkele jaren gebruikt men ook de teledetectiegegevens als basis voor kaarten: een satellietbeeld wordt geometrisch gecorrigeerd om perfect overeen te komen met het gebruikte referentiesysteem. Het beeld wordt vervolgens bewerkt om thematische (bv. beeldclassificatie) of esthetische (bv. kleurencomposieten) redenen en enkele aantekeningen worden toegevoegd ter verduidelijking van het document (dorpnamen, hoogtelijnen, enz.).

Bij het opstellen van satellietbeeldkaarten helpen specifieke grafische technieken om beeldgegevens te combineren met vectorgegevens. Het satellietbeeld vormt de achtergrond waarboven vectoriële informatie wordt afgebeeld. Dit zijn bijvoorbeeld een schaal en een gradenrooster.

Synthesebeeld van een Cosmos en een Landsat TM beeld. Dit synthesebeeld vormt hier de basis van de finale satellietbeeldkaart..
Realisatie: Surfaces, ULG,
Voor weergave van de verschillende stappen, zie' 'Toepassingen: Toerisme'

Ook planimetrische en orografische gegevens om de leesbaarheid te verbeteren en belangrijke aanvullende informatie te verstrekken. Voor de vlugge en snelle identificatie van de objecten brengt men toponiemen en andere opschriften aan. Men heeft er alle belang bij deze vectorgegevens zorgvuldig te selecteren. Een teveel aan gegevens leidt immers tot een verlies aan achtergrondinformatie van het satellietbeeld. Tegelijk zet juist de vectorinformatie het beeld om in een kaart.

Satellietbeeldkaarten zijn een ideale oplossing voor moeilijk toegankelijke gebieden waarvoor men snel en up-to-date kaarten op kleine of middelgrote schaal moet uitwerken.