Teledetectie
Dataverwerving
  Het elektromagnetisch spectrum
  Digitale beelden
  De sensoren
  Radiometers
  Cameras
  In de teledetectie
  Orbitografie
  Teledetectie beelden
  Bijkomende gegevens
Beeldverwerking
Radar
GIS
De sensoren
Radiometers

 

...een doordringende blik

Om alle details van een elektromagnetisch spectrum te analyseren gebruikt men de spectroradiometer. Hiermee kan men alle frequenties van het spectrum analyseren. Andere toestellen meten slechts de stralingsintensiteit van enkele frequenties (vensters).

Gewoonlijk werken deze toestellen met behulp van een gevoelig element (of sensor) dat een hoeveelheid elektrische stroom doorlaat in functie van de opgevangen elektromagnetische energie. Voor verschillende golflengten worden verschillende instrumenten gebruikt. Over het algemeen zijn deze instrumenten uitgerust met één enkele sensor en meten ze in een bepaald golflengte-interval. Het resultaat is een grafiek met de spectrale signatuur van dat voorwerp.

Door verschillende gevoelige elementen naast elkaar te zetten, kan men een sensormatrijs vormen. Elke individuele sensor reageert nog steeds als een spectroradiometer, maar als men de (digitale) resultaten van elke sensor beschouwt als de digitale waarden van een pixel, heeft men een beeldvormende spectroradiometer.
Zo zal een spectroradiometer met cellen gevoelig voor thermisch infrarood hogere waarden registreren in de warmste zones. Als "0 = zwart, 255 = wit" de conventie is voor het coderen van de pixels, komen deze warme zones overeen met de lichtere delen van het beeld.