Teledetectie
Dataverwerving
Beeldverwerking
  Kleurencomposieten
  Geometrische correcties
  Radiometrische correcties
  Contrastverbetering
  Filters
  Classificatie
  Visuele interpretatie
  Post-classificatie
  Indices
  Hoofdcomponentenanalyse
  Beeldcombinatie
  Multitemporele analyse
  Fusie van beelden met verschillende resolutie
  Satellietbeeldkaarten
  Combinatie van beelden en andere informatie: DEM en DTM
Radar
GIS
Beeldcombinatie

Multitemporele analyse
 

... met de tijd veranderen de beelden

Een van de voornaamste voordelen van teledetectie per satelliet is dat beelden op regelmatige tijdstippen verschaft worden. Het is zo mogelijk een landschap over verschillende seizoenen te vergelijken, of de evolutie op lange termijn te volgen. De archieven beschikken nu al over meer dan 20 jaar aan gegevens van aardobservatiesatellieten.

Eén van de eenvoudigste methoden om gegevens te analyseren die op verschillende data geregistreerd zijn is ze in twee vensters naast elkaar weer te geven. Sommige beeldverwerkingsprogramma's en cartografische informatiesystemen kunnen de twee vensters "synchroniseren", op zodanige wijze dat een verplaatsing of inzoomen in het ene venster automatisch ook in het andere venster uitgevoerd wordt. Soms kan men ook in een venster iets tekenen (bijvoorbeeld de omtrek van een nieuwe verkaveling), en dan deze tekening in de twee gesynchroniseerde beelden zien.

 

Een andere mogelijkheid van visualisatie van multi-temporele gegevens berust op de additieve synthese van kleuren door het oog. Het menselijk oog interpreteert de overlapping van de basiskleuren (rood, groen en blauw) als nieuwe kleuren, die alle kleuren van de regenboog bestrijken. Door een beeld van één datum, voorgesteld in rood op een beeld van een andere datum, voorgesteld in groen, te leggen, vormt men een nieuw beeld met kleuren van zwart tot geel, over alle groen en roodtinten.

Deze kleuren kunnen geassocieerd worden met de aard en de intensiteit van de veranderingen. In het voorbeeld hiernaast ziet men hoe de beelden van twee verschillende situaties gecombineerd worden. Het beeld van datum 1 is in het multitemporeel beeld in rood voorgesteld, het beeld van datum 2 in groen. Het lichte gebied op tijdstip 1 is donker geworden en ziet er felrood uit. De gebieden die donker waren en die lichter geworden zijn worden in het groen weergegeven, en de gebieden die licht zijn gebleven zijn geel (rood + groen = geel).

Theoretisch zou het mogelijk zijn de beelden op 3 verschillende tijdstippen te combineren, door ook blauw te gebruiken, maar de interpretatie van dergelijke beelden wordt wel heel ingewikkeld.

Het spreekt vanzelf dat om in een dergelijk multi-temporeel beeld geïntegreerd te kunnen worden, elk van de beelden eerst geometrisch gecorrigeerd moet worden ten opzichte van een gemeenschappelijke referentie.

Een interessante toepassing bestaat erin de vegetatie-index te berekenen voor twee verschillende data, zoals eerder uiteengezet. De fusie van de vegetatie-indexbeelden van de twee data brengt seizoensmatige veranderingen aan het licht, maar ook ingrijpender veranderingen zoals ontbossing, enz.
1984
1994

Een multitemporeel beeld wordt gecreëerd vertrekkende van twee Landsat TM beelden van 1984 (in rood) en van 1994 (in groen). Op het multitemporeel beeld kan de ontbossing (in groen) in Santa Cruz, Bolivië, die plaatsgreep tijdens deze periode, duidelijk worden waargenomen.
(Beelden: Courtesy of NASA - Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio)