Teledetectie
Dataverwerving
  Het elektromagnetisch spectrum
  Digitale beelden
  Codering van de digitale waarden
  Grootte van de pixels
  Het geheim van de kleuren
  De sensoren
  Orbitografie
  Teledetectie beelden
  Bijkomende gegevens
Beeldverwerking
Radar
GIS
 
Digitale beelden
 
Cijfers en beelden

Een beeld is een vlakke weergave van een reëel voorwerp. Beelden komen overal in onze maatschappij voor (tekeningen, schilderijen, fotografie, enz.).

Sedert enkele jaren beleven we een invasie van digitale beelden (van het Engelse digit= cijfer). Deze beelden zijn opgebouwd uit een zeer groot aantal uiterst kleine puntjes waarvan de kleur (of de intensiteit) vastgelegd wordt in cijfers. Deze punten worden "pixels" genoemd, uit het Engels "picture elements".