Teledetectie
Dataverwerving
Beeldverwerking
  Kleurencomposieten
  Geometrische correcties
  Radiometrische correcties
  Contrastverbetering
  Filters
  Classificatie
  Visuele interpretatie
  Post-classificatie
  Indices
  Hoofdcomponentenanalyse
  Beeldcombinatie
  Satellietbeeldkaarten
  Combinatie van beelden en andere informatie: DEM en DTM
Radar
GIS
 
En enkele filters
 
Filteren is een bewerking om de leesbaarheid van de beelden te verbeteren en/of er bepaalde inlichtingen uit te halen. Het principe is dat de numerieke waarde van elke pixel gewijzigd wordt in functie van de waarden van de omringende pixels. Door bijvoorbeeld de waarde van elke pixel te vervangen met het gemiddelde van zichzelf en de 8 omringende pixels, kan men het beeld "afvlakken": de fijnste details verdwijnen en het beeld lijkt vager. Voor deze bewerking berekent men voor elke pixel de som van het product van de waarden van de omgevende pixels met coëfficiënten aanwezig in een tabel. Dezelfde bewerking wordt dan uitgevoerd voor de volgende pixel, en daarom wordt deze procedure "filteren met een mobiel venster" genoemd.


Zo is bijvoorbeeld de "gefilterde" waarde van de pixel in positie E5:
(9*1/9) + (5*1/9) + (5*1/9) + (9*1/9) + (5*1/9) + (5*1/9) + (5*1/9) + (5*1/9) + (5*1/9) = 5.89, afgerond op 6.

Ditzelfde "mobiele venster" werd toegepast op de 3 banden (rood, groen en blauw) van het volgende beeld (linkerdeel). In het gefilterde beeld zijn talrijke fijne details verdwenen (haren, een deel van de wimpers, enz.), en het beeld lijkt minder scherp. Dit type filtering, waarbij kleine details (d.w.z. met hoge ruimtelijke frequenties) geëlimineerd worden, wordt ook "laagdoorlaatfilter" genoemd.

Door de coëfficiënten van het "mobiele venster" aan te passen, kan men ook filters vormen die bepaalde lijnen in het beeld accentueren.
De waarden van filter A versterken (donker grijs) de verticale grenzen in het beeld, terwijl filter B visueel de horizontale grenzen versterkt. Deze effecten zijn bijzonder goed zichtbaar aan de rand van de iris van het oog.

Door de filtertechniek kan men ook de waargenomen scherpte van de beelden versterken. In het volgende voorbeeld werd een panchromatisch SPOT-beeld (pixels van 10m) van Brussel gecorrigeerd met een filter die de lokale contrasten versterkt (oorspronkelijk beeld links). Het rechterbeeld lijkt dus veel scherper, zelfs als in werkelijkheid deze bewerking geen nieuwe informatie oplevert.