Teledetectie
Dataverwerving
Beeldverwerking
  Kleurencomposieten
  Geometrische correcties
  Radiometrische correcties
  Contrastverbetering
  Filters
  Classificatie
  Niet-gesuperviseerde classificatie
  Gesuperviseerde classificatie
  Visuele interpretatie
  Post-classificatie
  Indices
  Hoofdcomponentenanalyse
  Beeldcombinatie
  Satellietbeeldkaarten
  Combinatie van beelden en andere informatie: DEM en DTM
Radar
GIS
 
Wat is teledetectie?
 

Teledetectie is de techniek om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken.

Strikt gezien valt dus een foto van de hond in de tuin onder teledetectie. In de praktijk wordt de term teledetectie echter alleen gebruikt in verband met aardobservatie met behulp van instrumenten in vliegtuigen of satellieten.