Teledetectie
Dataverwerving
  Het elektromagnetisch spectrum
  Digitale beelden
  De sensoren
  Radiometers
  Cameras
  In de teledetectie
  Orbitografie
  Teledetectie beelden
  Bijkomende gegevens
Beeldverwerking
Radar
GIS
 
Wat is teledetectie?
 

Teledetectie is de techniek om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken.

Strikt gezien valt dus een foto van de hond in de tuin onder teledetectie. In de praktijk wordt de term teledetectie echter alleen gebruikt in verband met aardobservatie met behulp van instrumenten in vliegtuigen of satellieten.