Teledetectie
Dataverwerving
  Het elektromagnetisch spectrum
  Digitale beelden
  De sensoren
  Orbitografie
  Teledetectie beelden
  Bijkomende gegevens
  Geodesie
  Cartografie
  GPS
  Bijkomende gegevens
Beeldverwerking
Radar
GIS
 
Cartografie
 
De kaart is een vlakke weergave van de aardoppervlakte.
Aangezien het onmogelijk is een ellipsoïde in een vlak weer te geven, moet men de punten op de ellipsoïde naar dit vlak transformeren met een projectie. De punten van de ellipsoïde in lengte- en breedtegraden l en j worden omgezet in x- en y-punten van het vlak van de kaart.

x = f (l,j)
y = g (l,j)

Door deze transformatie worden er een aantal zaken vervormd. Talrijke projectiesystemen zijn al uitgeprobeerd. Een projectie kan conform, equivalent of willekeurig zijn.

Een conforme projectie behoudt de oorspronkelijke waarden van de hoeken. Een equivalente projectie behoudt de oppervlakteverhoudingen tussen de ellipsoïde en het vlak. De transformatie kan niet tegelijk conform en equivalent zijn. Projecties die noch conform, noch equivalent zijn worden willekeurig genoemd. Hieronder onderscheidt men de equidistante projecties, die de schaal in één richting behouden.

 

Voor sommige transformaties van coördinaten van de ellipsoïde naar het vlak gebruikt men evolvente (uitklapbare) oppervlakten. Onder deze transformaties onderscheidt men cilindrische, conische en azimutprojecties, naargelang de evolvente oppervlakte een cilinder, een kegel of een vlak vormt. Deze evolvente oppervlakten kunnen raak- of snijvlakken zijn van de ellipsoïde en kunnen verschillende zijvlakken hebben. Men onderscheidt rechtstreekse (of normale), dwarse en scheve vlakken. Er bestaat bovendien een onbeperkt aantal manieren om een punt van de ellipsoïde op de evolvente oppervlakte te projecteren.