aerodynamic diameters
diamètre aérodynamique
aerodynamische diameters
Aangezien deeltjes vaak niet bolvormig zijn (bijvoorbeeld asbestvezels) zijn er vele definities van deeltjesgrootte. De wijdst verspreide definitie is de aerodynamische diameter. Een deeltje met een aerodynamische diameter van 10µm beweegt zich in een gas als een bolletje van eenheidsdichtheid (1g/cm³) met een diameter van 10 µm.
aardverschuiving
absorptie
actief sedimentair bekken
additieve synthese
aerodynamische diameters
aerosol
afstorting
Agenda21
algoritme

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z