Agenda21
Agenda21
Agenda21
Een programma van de Verenigde Naties dat het concept van duurzame ontwikkeling omzet in concrete acties waartoe een mondiaal partnerschap zich aan het begin van de XXIe eeuw engageert.
aardverschuiving
absorptie
actief sedimentair bekken
additieve synthese
aerodynamische diameters
aerosol
afstorting
Agenda21
algoritme

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z