absorption
absorption
absorptie
Maat voor de eigenschap van een oppervlak om invallende energie te absorberen, vaak bij duidelijk afgebakende golflengtes.
aardverschuiving
absorptie
actief sedimentair bekken
additieve synthese
aerodynamische diameters
aerosol
afstorting
Agenda21
algoritme

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z