landslide
glissement de terrain
aardverschuiving
Een plotse hellingafwaartse verplaatsing van bodemmateriaal of vast gesteente. Aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door zware regens, aardbevingen of menselijke activiteiten.
defasering
desertificatie
diachroon
digitaal formaat
Digitaal Hoogte Model (DHM)
Digitaal Terrein Model (DTM)
digitaliseren
Dobson eenheid
draagkracht

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z