absorption
absorption
absorptie
Maat voor de eigenschap van een oppervlak om invallende energie te absorberen, vaak bij duidelijk afgebakende golflengtes.
canyon
cartografie
centrifugale kracht
CFK / Chloorfluorkoolwaterstoffen
chert
chlorofyl
classificatie
coherentie
contrastverbetering

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z