absorption
absorption
absorptie
Maat voor de eigenschap van een oppervlak om invallende energie te absorberen, vaak bij duidelijk afgebakende golflengtes.
watercyclus
waterrijk gebied - wetland
zichtbaar licht
zijpzone
zonsynchroon
zwart lichaam

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z