landslide
glissement de terrain
aardverschuiving
Een plotse hellingafwaartse verplaatsing van bodemmateriaal of vast gesteente. Aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door zware regens, aardbevingen of menselijke activiteiten.
baanvlak
basalt
bathymetrie
beeldfusie
biodiversiteit (biologische verscheidenheid)
biomassa
bladoppervlak index (LAI)
blokdiagram
Bos niet onder staatscontrole

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z