landslide
glissement de terrain
aardverschuiving
Een plotse hellingafwaartse verplaatsing van bodemmateriaal of vast gesteente. Aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door zware regens, aardbevingen of menselijke activiteiten.
nadir observatie
Neolithicum
Neolithische revolutie
neotektoniek
NEP
Normalised Difference Vegetation Index (NDVI)
NPP
NUTS
occultatietechniek

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z