absorption
absorption
absorptie
Maat voor de eigenschap van een oppervlak om invallende energie te absorberen, vaak bij duidelijk afgebakende golflengtes.
nadir observatie
Neolithicum
Neolithische revolutie
neotektoniek
NEP
Normalised Difference Vegetation Index (NDVI)
NPP
NUTS
occultatietechniek

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z