Stereo II toepassingen
Stereo I en Telsat toepassingen
  Landbouw
  Ecologie en ruimtelijke ordening
  Humanitaire interventies
  Toegepaste meteorologie
  Aquatische milieus
  Gewest- en stadsplanning
  Milieurisico's
  Global Monitoring
  Hyperspectrale toepassingen

Ontdek de toepassingsdomeinen van teledetectie doorheen een selectie van projecten die uitgevoerd worden in het kader van nationale onderzoeksprogramma's inzake aardobservatie.

Voor geografische navigatie, passeer met je cursor boven de oplichtende gebieden (deze functionaliteit is niet beschikbaar voor Firefox gebruikers). Als u een thematische navigatie verkiest gebruikt u het menu links.

De meest recente projecten die werden gerealiseerd in het kader van het STEREO I programma komen hier eerst aan bod. U vindt een fiche in .pdf formaat in de sectie Infos van deze projecten.